Ta kontakt med Grefsen Tennisklubb

 

Medlemsskap, kontingent og dugnadsavgift

 

Gjeldende kontingentsatser ble vedtatt på årsmøtet 13. mars 2000. Siden den gang har ingen satser blitt økt.

 

En dugnadsavgift på kr 200,- er inkludert i kontingentsatsene. Alle som deltar på dugnad (med unntak av barn under 12 år), kan få tilbakebetalt kr 50 for hver times dugnadsinnsats. Med to dugnader pr år, kan dette utgjøre flere hundre kroner i redusert kontingent.

Gjeldende kontingentsatser

Junior under 12 år 
Junior over 12 år, pensjonister, studenter 
Senior (18 +)
Familiemedlemsskap, firmamedlemsskap

Passivt medlem

400,-
750,-
1300,-
2300,- (+ 25,- pr medlem)

150,-

 

 

 

 

 

Hvis du vil sende søknad om medlemsskap, bruk dette skjemaet:

Fornavn:

Etternavn:

Gate/vei:

Postnr:

Poststed:

Telefon:

Fødselsår:

 

Medlemstype:

aktiv   passiv

Melding:

 

Andre henvendelser (epost og/eller telefon)

 

 

Leie av timer i bobla

Per Kvam på telefon 22 22 86 45

Trening/kurs alle grupper

E-post til Jonas Bolmstedt eller telefon 450 30 127

Leie av klubbhus

E-post til Bjørn Tøgersen eller telefon 918 984 82

Ferdighetskort

E-post til Bjørn Tøgersen eller telefon 918 984 82

Annet

E-post til styret i GTK

 

 

 

 

Til toppen

Forsiden GTK