Styre og stell i Grefsen tennisklubb

Styret i GTK - valgt 18. mars 2002

Leder i GTK:  
Bjørn Tøgersen

Adresse: Lofthusvn 4, 0587 Oslo
Tlf:
22 22 08 66
/ 918 98 482
E-post:
Leder i GTK

bjørnmracket.jpg (18964 bytes)
Kasserer og æresmedlem: Per Kvam

Adresse: Åsengt. 8C, 0480 Oslo
Tlf: 
22 22 86 45
E-post:
Kasserer GTK
Per
Sekretær: Odd Heggim

Adressse: Kapellveien 142 A, 0493 Oslo
Tlf:
22 71 33 17
E-post: 

Bane og anleggssjef: For tiden ingen

Adresse:
Tlf:

E-post:

Interesserte medlemmer som ønsker å gjøre en jobb bes ta kontakt med styrets leder!

 

Nestleder og leder for tennisutvalget:
Bjørn Syversen

Adresse: Grefsenvn 119A, 0492 Oslo
Tlf:
22 22 88 67
E-post:
bjorn.syversen@banctec.se

Syver

Leder av klubbhuskomitéen: Lars G. Eriksson

Adresse: Brobekkveien 30, 0598 Oslo
Tlf:
22 65 53 17
E-post:
la-eriks@online.no

Lasse
  Styrets side