Noen spilleregler i GTK 

 

Reservasjon av baner   Turneringsstøtte  Deltakelse på kurs   Retningslinjer for lagspillere 

Dette handler ikke om regler for hvordan tennis skal spilles. Derimot handler det om hvilke rettigheter og plikter du har - som medlem av GTK.

Hensikten er å forhindre at det oppstår unødige konflikter mellom spillerne i klubben, enten det skyldes uenighet om laguttak, tilgang til treningstimer i bobla, reservering av utebaner - for eksempel.

Ved å ha noen nedskrevne  regler, kan vi unngå misforståelser, samtidig som de enkelte medlemmene vet hva medlemsskap innebærer:

 • Det må være klare regler for hvordan man får tilgang til banene og hvordan banene og utstyret skal behandles.
 • Turneringsspillere må være klar over i hvilke støtteordninger som fins i klubben.
 • Klubbens representasjonsspillere (lagspill, divisjonstennis – alle aldre og kjønn) må vite hvilke rettigheter og plikter som følger med representasjonsoppgaver.
 • Et hundretalls juniorspillere skal få målrettet instruksjon gjennom klubbens treningskorps
 • Klubbhuset og kiosken må fungere etter forventningene.
 • og mye mer...

Med ønske om en fin sesong!

Til toppen


Reservasjon av baner – utendørs

Merk: Sjekk alltid at banen ikke er reservert for fast trening eller lagkamper! Faste banereservasjoner er vist på egne oppslag.

Medlemmer av GTK

Klubbens medlemmer kan fritt benytte seg av ledige baner til egentrening.

Følgende retningslinjer gjelder:

 • En bane kan reserveres for én time av gangen.
 • Banereservasjoner skal foregå på tavlen som er avsatt til dette. Medlemskortet til minst én av spillerne plasseres på tavlen ved riktig bane og starttidspunkt.

Tavlen er plassert ved inngangen til kiosken, sammen med en oversikt over banene!

 • For å kunne beholde en reservasjon, må minst én av spillerne oppholde seg på anlegget fra reservasjonen finner sted og fram til spillet begynner.
 • Man har alltid rett til den banen som er reservert. Den som har reservert må avgjøre om han eller hun er villig til å bytte bane med andre, uansett hvor mange ledige baner det er i øyeblikket.

Spillere som ikke er medlem av GTK

Spillere som ikke er medlem av Grefsen Tennisklubb har ikke rett til å benytte klubbens baner - utover eventuell deltakelse på tennisskole eller nybegynnerkurs.

Følgende unntak gjelder:

 • Spillere som er medlem av en annen klubb tilsuttet Norges Tennisforbund (NTF), kan reservere bane og spille sammen med et medlem av GTK. Begge spillerne må plassere sine medlemskort på reservasjonstavlen.
 • Spillere som ikke er medlem av noen klubb tilsluttet NTF kan spille én gang (prøvetime) sammen med et GTK-medlem. Dette gjelder også for ikke-medlemmer som deltar på kurs i regi av klubbens trener.
 • Ikke-medlemmer kan leie bane mot en avgift på kr 100,- pr spilletime/bane.

Til toppen


Støtte ved deltakelse i turneringer

GTK yter støtte til inndekning av startkontingent for de av klubbens spillere som deltar i turneringer. Støtten beregnes på grunnlag av en pott som er bevilget av klubbens styre. Potten fordeles ved årets slutt, på grunnlag av mottatte kvitteringer. Følgende fordelingsprinsipp ligger til grunn:

  summen av mine kvitteringer  
Min samlede støtte  =
X   samlet pott for min gruppe
  summen av alle kvitteringer  

 

Støttebeløp 2000

Samlet pott for juniorspillere: kr  17 .000,-
Samlet pott for alle andre:     kr   8 .000,-

Til toppen


Deltakelse på kurs

Klubben arrangerer kurs som i første rekke er beregnet for nybegynnere i alle aldre, samt for juniorer på alle spillenivåer. Ved behov vil vi også starte opp kurs for mer viderekomne spillere.

Kursgruppene vil hovedsakelig settes sammen på grunnlag av ferdighetsnivå. For de yngste spillerne vil vi også legge vekt på å imøtekomme barnas ønske om å få spille sammen med klassekamerater eller andre venner.

Alle kan delta én kurstime (prøvetime) uten omkostninger.

Tennisskole - eller nybegynnerkurs for voksne

Tennisskolen er for de yngste nybegynnerne som ønsker å lære seg grunnleggende tennisferdigheter. Avhengig av ferdighetsnivå, vil deltakerne kunne fortsette med ordinær juniortrening - etter én eller to perioder med tennisskole.

Deltakerne på tennisskolen behøver ikke å være medlemmer av klubben. Det samme gjelder for voksne spillere som deltar på nybegynnerkurs.

Ordinær juniortrening

Barn som har avsluttet tennisskolen og som vil fortsette med ordinær juniortrening, må være medlemmer av GTK. Dette skyldes hovedsakelig at deltakerne på disse kursene blir bedt om å representere klubben i ulike sammenhenger (delta i vennskapskamper, juniorturneringer), samt at klubben arrangerer egne turneringer for disse spillerne - som en integrert del av treningen. Som medlemmer får de fri adgang til egentrening på klubbens utebaner, og de får lov til å spille på reserverte juniortimer innendørs i vintersesongen.

Til toppen


Retningslinjer for lagspillere

Erfaringer fra tidligere har dessverre vist at enkelte spillere har vært svært aktive på gratis treningstimer, men vist liten eller ingen interesse for å stille opp for laget eller for GTK som tennisklubb – når utesesongen starter.

Sånn kan det jo ikke være i fortsettelsen.

Klubben ønsker å være et godt tilbud for aktive spillere, og tilbyr dem gratis treningstimer som takk for at de stiller opp. Det viktigste er imidlertid at vi klarer å etablere en positiv lagånd, og vi håper at det også vil være atttraktivt.

Klubben vil derfor gå ut med følgende retningslinjer for medlemmer som vil delta på lagtrening og i representasjonskamper for GTK:

 • Spillerne må forplikte seg til å spille lagkamper – på det laget de blir kvalifisert for. Spilleplanen gjennomgås når den interne seedingen er klar og spilleplanen foreligger fra Norges Tennisforbund.
 • Spillerne må delta i rankingkamper (for intern seeding) når de blir utfordret.
 • Spillerne må delta på spillesamlinger (én eller to) innkalt av lagkaptein/Tennisutvalget - før sesongstart.
 • Spillere som ikke kan stille på en kamp de opprinnelig ble oppstatt for, plikter å informere neste på listen. Den neste må varsle første reserve – og så videre. Det skal ikke være et mareritt for lagkapteinen å få tak i spillere! Alle må bidra litt.
 • Lagspillere må yte en rimelig dugnadsinnsats etter evne og anledning. Hvert lag vil få tildelt særskilt dugnadsansvar i forbindelse med avslutning og start av utesesongen.
 • Lagspillere har et ansvar for å representere GTK på en positiv måte, både overfor spillere fra andre klubber og overfor GTKs øvrige medlemmer.
 • Spillere som anses å ignorere en eller flere av disse retningslinjene, vil ikke lenger kunne delta på lagtrening eller representere klubben.

Merk: Ved laguttak vil det i noen tilfeller være riktig å se bort fra klubbens rankingliste. GTK-spillere som f.eks studerer utenbys eller utenlands, og som kan dokumentere habile ferdigheter, kan klare seg med en eller to kvalifiseringskamper på våren, for å avklare plass på laget.

Til toppen