GREFSEN TENNISKLUBB

Ferdighetskort

 

Et hjelpemiddel for bedre,
morsommere og
mer målrettet trening

 

 


Grønt kort

Gult kort

Blått kort

Rødt kort

Sort kort

Eksempel

 

Innledning

Bakgrunn

Det har ofte vært pekt på manglende tekniske ferdigheter hos norske tennisspillere, kanskje særlig sammenliknet med våre svenske naboer. Flere klubber har på ulike måter forsøkt å bøte på dette, og mange har etterlyst et dokumentert opplegg som de aller fleste kan enes om. Systemet med ferdighetskort er, i all sin enkelhet, et slikt dokumentert opplegg.

Ferdighetskort ble først tatt i bruk av Ullern tennisklubb for et par år siden, med Michael Johansson som den viktigste drivkraften.

Norges tennisforbund (NTF) har uttrykt sin støtte til bruken av ferdighetskort på årstinget i 2002. NTF har også nylig gitt ut brosjyren Basisteknikk som vil bli benyttet som et supplement i treningen. Brosjyren deles ut til alle medlemmer på kurs.

Formål

Gjennom kortene får kursdeltakerne beskrevet både de ferdighetene som må mestres for å utvikle seg som tennisspiller, og rekkefølgen som de bør læres i. Spillerne får konkret hjelp til å finne ut hvilke teknikker de trenger å øve mer på, og hva de allerede mestrer svært godt. Treningen vil bli morsommere og mer utfordrende, og gir raskere framgang for den enkelte.

I tillegg oppnår vi at:

·        juniorforeldre får vite hva som er målsettingen med treningen på ulike nivåer og hvilke ferdigheter som barna er opptatt av å trene på

·        trenerne får et nytt verktøy som hjelper dem med å

§        forberede seg til og følge opp treningen

§        holde fokus på elevenes utvikling

§        gi tilbakemeldinger, både til elevene, foreldrene og klubbens ledelse

·        klubbens ledelse kan lettere følge med på utviklingen.

Hvilke spillere gjelder det?

De ferdighetene som er beskrevet i kortene vil bli benyttet som et utgangspunkt for alle ordinære kurs – både for barn, ungdom og voksne. Alle kursene vil følge et treningsopplegg som tar sikte på å utvikle ferdighetene som er beskrevet i kortsystemet, og alle medlemmer som går på kurs vil få utlevert dette heftet som en hjelp til selvhjelp.

I Grefsen tennisklubb vil vi ønske at alle kursdeltakere på et av kursene etter tennisskolen, vil delta aktivt i opplegget. De yngste deltakerne på klubbens tennisskole, trinn I, vil nødvendigvis ikke trene etter dette systemet, men starte med mer uforpliktende forberedelser (tilvenning til ball og racket).

Kort og ferdigheter

Vi deler kravene til et kort i tre hovedgrupper, teoretisk (tennisregler), teknisk og taktisk (dyktighet i spill, noe man kan øve på) og sosialt (forholdet til klubben og medspillere). På denne måten søker vi å ivareta de fleste sider ved det å ”lære seg å bli tennisspiller”. Kortsystemet følger denne progresjonen:

·        Grønt kort – krever kjennskap til de viktigste slagene og noe kjennskap til regler

·        Gult kort – krever mestring av basisslagene, kjennskap til regelverk under spill

·        Blått kort – krever en viss mestring av alle viktige slag

·        Rødt kort – for de som vil bli seriøse turneringsspillere

·       Sort kort – for konkurransespillere

Det detaljerte opplegget vil bli evaluert etter hver treningsperiode.


Grønt kort i tennis

 

Til toppen

 

Spillerne skal ha en meget god sjanse til å klare kravene til grønt kort i løpet av én kursperiode.

For å få det grønne kortet stilles følgende krav:

Teoretisk

Navngi linjene og rutene på tennisbanen og vite hvorfor de er der

 

Teknisk og taktisk

Kjenne til forehand- og backhand-grep.

 

Ha riktig oppstilling til ballen i slagøyeblikket (forberede seg til slaget).

 

Treffe ballen foran kroppen, etter en (tilnærmet) riktig sving.

 

Gjennomføre flere slag etter hverandre, med riktig oppstilling og treffpunk, hvor ballene kommer fra trener eller ballmaskin.

 

Serve med riktig grep og i riktig rute, med oppstilling ca 2 meter innenfor grunnlinjen.

 

Serve med strak arm i trefføyeblikket, med treffpunkt over hodet. Utgangsstilling kan være med racketen bak ryggen, og siden skal være mot nettet.

 

Spille enkel volley, med bruk av begge sider av racketen, med vridning av skulderpartiet og tilnærmet korrekt fotstilling (skifte mellom forehand- og backhandvolley).

 

Sosialt

Komme i god tid til treningen.

 

Yte sitt beste.

 

Være høflig mot treningskamerater og trener.

 

(Innendørs) Kjenne til reglene for gratis treningstimer for juniorer i helgene.

 

 

Merk: Spillere som er øvet og som etter trenerens vurdering allerede tilfredsstiller alle kravene, kan uten videre få tildelt det grønne kortet.

 


Gult kort i Tennis

 

Til toppen

 

Gjelder for spillere som har tatt det grønne kortet. Spillerne vil ha gode muligheter til å oppnå det gule kortet i løpet av én treningsperiode.

For å få det gule kortet stilles følgende krav:

Teoretisk

Kjenne til reglene for singlekamp (poeng, regler for sidebytte, tie-break).

 

Telle poeng (riktig) ved singlekamp mot treningskamerater.

 

Teknisk og taktisk

Ha et naturlig skifte av grep ved forehand- og backhandslag.

 

Slå ballen med en skikkelig sving, der racketen beveger seg fra ”kjeller” til ”loft”.

 

Treffe ballen foran kroppen, der kroppen skal følge med i slaget.

 

Gjennomføre ”teknisk riktige” ballvekslinger med trener eller treningskamerat.

 

Smashe med riktig utgangsstilling og plassering i forhold til ballen.

 

Smashe med korrekt treff og med bruk av kroppen i selve slaget.

 

Serve fra normal utgangsstilling, god sving og avslutning av slaget (racketposisjon og kropp).

 

Serve med strak arm i trefføyeblikket, med treffpunkt over hodet. Utgangsstilling kan være med racketen bak ryggen, og siden skal være mot nettet.

 

Serve med riktig teknikk og med minst 5 av 10 treff i riktig rute, med oppstilling fra grunlinjen.

 

Spille (enkel) volley, med riktig utgangsstilling og plassering. Føttene og kroppen skal være med i slaget.

 

Få godkjent Ferdighetsmerket i bronse fra Norges tennisforbund.

 

Sosialt

Vise god oppførsel under treningskamper (fair play).

 

Starte oppvarming på egen hånd.

 

(Utendørs) kjenne til reglene for reservasjon av baner.

 

(Utendørs) kjenne til og overholde klubbens regler for bruk og stell av grusbaner.

 

 

Merk: Spillere som er øvet og som etter trenerens vurdering allerede tilfredsstiller kravene, kan uten videre få tildelt det gule kortet.

 

 


Blått kort i tennis

 

Til toppen

 

Gjelder for spillere som har tatt det gule kortet. Spillerne vil ha gode muligheter til å oppnå det blå kortet i løpet av én til to treningsperioder.

For å få det blå  kortet stilles følgende krav:

Teoretisk

Kjenne til alle reglene for tennisspill (single og double).

 

Kjenne sentrale taktiske regler for spillet, særlig singlespill.

 

Kunne dømme både single- og doublekamper og holde oversikt over stillingen.

 

Teknisk og taktisk

Beherske forehand- og backhandslag fra grunnlinjen (kunne gjennomføre 20 ballvekslinger med 60% kraft mot trener eller treningskamerat).

 

Benytte toppspinn i grunnslagene.

 

Gjennomføre backhand slice i rolig tempo.

 

Vise god bevegelighet på banen (sideskritt til midten av banen, ”tripping” mellom slagene).

 

Vise enkelte ferdigheter i angrepstennis (følge opp et angrepsslag fram til nett, med split-step).

 

Ha enkelte rutiner for servereturer.

 

Gjennomføre ”hopp-smash” noenlunde riktig.

 

Ha styring på (rolige) smasher.

 

Serve 7 av 10 server i riktig rute, med middels kraft.

 

Kunne gjennomføre serve med spinn, uten at dette nødvendigvis beherskes fullt ut.

 

Ha både første- og annenserve.

 

Gjennomføre 20-30 volleyslag i rekkefølge, teknisk riktig og med relativt stor nøyaktighet og middels kraft, når ballen kommer fra trener eller ballmaskin.

 

Få godkjent Ferdighetsmerket i sølv fra Norges tennisforbund.

 

Delta i fysisk trening (alternativ trening, i regi av klubben aller andre) minst én time pr uke.

 

Sosialt

Delta i klubbturneringer.

 

Dømme kamper mellom treningskamerater, både i treningssammenheng og/eller ved klubbturneringer.

 

Kjenne til klubbens ”spilleregler” (foreligger i eget hefte og på www.grefsen-tennis.org).

 

 

Merk: Spillere som er øvet og som etter trenerens vurdering allerede tilfredsstiller kravene,
kan uten videre få tildelt det blå kortet.


Rødt kort i tennis

 

Til toppen

 

Gjelder for spillere som har tatt det blå kortet. Spillerne vil ha gode muligheter til å oppnå det røde kortet i løpet av èn til to treningsperioder.

For å få det røde kortet stilles følgende krav:

Teoretisk

Kjenne til egne tekniske svakheter og metoder for å forbedre seg.

 

Ha et bevisst forhold til egen spillestil.

 

Føre en enkel treningsdagbok, basert på egne målsettinger, oppgaver og framgang.

 

Kunne bruke standard dommerskjema.

 

Teknisk og taktisk

Ha gjennomgående riktig teknikk i alle slag.

 

Styre grunnlagene med relativt stor sikkerhet.

 

Variere mellom slice og toppspinn, med ulik styrke.

 

Kunne anvende backhand slice i pressede situasjoner (defensivt).

 

Ha en naturlig, god bevelighet, både bak på banen og ved nettet.

 

Kunne angripe og avgjøre poenget med en presis volley.

 

Kunne spille ”stopp-volley”.

 

Vinne poeng direkte – som hovedregel – ved smash på en ”enkel” ball.

 

Serve med spinn.

 

Serve sikre annenserver.

 

Kunne bruke ulike taktiske momenter bevisst i kampsituasjoner.

 

Delta i minst 3 turneringer utenfor klubbens regi.

 

Ha rutiner for å spille tennis minimum én gang i uken i tillegg til kurs.

 

Få godkjent Ferdighetsmerket i gull fra Norges tennisforbund.

 

Sosialt

Vise initiativrikdom og interesse for å forbedre klubben.

 

Prøve å kvalifisere seg for spill på et av klubbens lag i divisjonstennis.

 

 

Merk: Viderekommende spillere som etter trenerens og tennisutvalgets vurdering allerede tilfredsstiller kravene, kan uten videre få tildelt det røde kortet.


Sort kort i tennis

 

Til toppen

 

Gjelder for spillere som har tatt det røde kortet. Spillerne vil ha gode muligheter til å oppnå  det sorte
kortet i løpet av én til to treningsperioder.

For å få det sorte kortet stilles følgende krav:

Teoretisk

Kunne sette opp en match-plan basert på egen styrke og svakheter og kjennskap til motstanderens spillestil og –styrke.

 

Teknisk og taktisk

Beherske alle teknikker – med naturlig og sikker utførelse.

 

Spilleren skal ha spilt minimum 10 turneringer og plassert seg på 5. plass, eller bedre, i minst én av turneringene.

 

Sosialt

Være et forbilde for yngre spillere.

 

Være villig til å delta som hjelpetrener ved behov.

 

Delta aktivt på klubbens trening for lagspillere.

 

 


Eksempel på kort

 

Til toppen

Forsider

Baksider

                                                                                                 

Grefsen tennisklubb
Det grønne kortet
 

er tildelt:

Navn:

 

Dato:

 

Sign:

 

Ferdigheter (utvalg)

·        Navngi linjene og rutene på tennisbanen og vite hvorfor de er der

·        Kjenne til forehand- og backhand-grep

·        Ha riktig oppstilling til ballen i slagøyeblikket

·        Treffe ballen foran kroppen, etter en riktig sving

·        Gjennomføre flere slag etter hverandre, med riktig oppstilling og treffpunk

·        Serve med riktig grep og i riktig rute

·        Spille enkel volley, med bruk av begge sider av racketen

 

 

Grefsen tennisklubb
Det gule kortet
 

er tildelt:

Navn:

 

Dato:

 

Sign:

 

Ferdigheter (utvalg)

·        Kjenne til alle reglene for  singlekamp

·        Ha et naturlig skifte av grep ved forehand- og backhandslag

·        Smashe med riktig utgangsstilling og plassering i forhold til ballen

·        Serve fra normal utgangsstilling, god sving og avslutning av slaget (racketposisjon og kropp)

·        Spille volley, med riktig utgangsstilling og plassering.

·        Ha godkjent Ferdighetsmerket i bronse.

 

Grefsen tennisklubb
Det blå kortet
 

er tildelt:

Navn:

 

Dato:

 

Sign:

 

Ferdigheter (utvalg)

·        Kjenne til alle reglene for tennisspill (single og double)  - kan dømme kamper med skjema

·        Beherske forehand- og backhandslag fra grunnlinjen – med spinn

·        Vise ferdigheter i angrepstennis

·        Ha styring på smasher, også med spinn

·        Ha både første- og annenserve

·        Gjenomføre 20-30 volleyslag etter hverandre

·        Ha godkjent Ferdighetsmerket i sølv

 

 

Grefsen tennisklubb
Det røde kortet
 

er tildelt:

Navn:

 

Dato:

 

Sign:

 

Ferdigheter (utvalg)

·        Kjenne til egne tekniske svakheter og metoder for å forbedre seg

·        Ha gjennomgående riktig teknikk i alle slag

·        Styre grunnslagene med relativt stor sikkerhet

·        Variere mellom slice og toppspinn, med ulik styrke

·        Kunne angripe og avgjøre poenget med en presis volley

·        Serve med spinn

·        Delta i minst 3 turneringer utenfor klubbens regi

·        Ha godkjent Ferdighetsmerket i gull

 

Grefsen tennisklubb
Det sorte kortet
 

er tildelt:

Navn:

 

Dato:

 

Sign:

 

Ferdigheter (utvalg)

·        Kunne sette opp en matchplan basert på egen styrke og svakheter og kjennskap til motstanderens spillestil og –styrke

·        Beherske alle teknikker – med naturlig og sikker utførelse

·        Spilleren skal ha spilt minimum 10 turneringer og plassert seg på 5. plass, eller bedre, i minst én av turneringene

·        Være et forbilde for yngre spillere

·        Være villig til å delta som hjelpetrener ved behov

·        Delta aktivt på klubbens trening for lagspillere

 

 

Til toppen

Til GTKs forside